29 March 2010

Open Source and Open Standards under Threat in Europe

Open source is under attack in Europe. Not openly or obviously, but in the background, behind closed doors. The battleground is the imminent Digital Agenda for Europe, due to be unveiled by the European Commission in a month's time, and which defines the overall framework for Europe's digital policy. According to people with good contacts to the politicians and bureaucrats drawing up the Agenda, Microsoft is lobbying hard to ensure that open standards and open source are excluded from that policy - and is on the brink of succeeding in that aim.

We need to get as many people as possible writing to the key Commissioners *now* if we are to stop them. Details of who to write to are given below. To help you frame things, here's some background on what's at stake.

On Open Enterprise blog.

2 comments:

Unknown said...

I have mailed a plea for openstandards in dutch:

Beste mevrouw Kroes,

Als burger van de Europese unie maak ik me zorgen over de inhoud van de digitale agenda dat in april zal worden gepresenteerd. Hierin wordt het gebruik van openstandaarden en interoperabiliteit van ICT niet verbeterd.
Ik ben van sterk mening dat open standaarden belangerijk zijn voor mijn deelname in de inovatie binnen de ICT. Daarbij ben ik specifiek verontrust op het gebied van inovatie, overheidsopdrachten en anti-trust zaken.
Concreet ondersteun ik dat deze ontwerp objectieven een integraal onderdeel moeten zijn van de digitale agenda:
- Het hervormen van het bestuursorgaan voor de ICT-normen in Europa. Zodat deze ICT fora en consortia standaarden erkennen.
- Een aanbeveling geven over het stroomlijnen van gebruik van openstandaarden bij publieke diensten en overheidsaanbestedingen.
- Vernieuw het Europese kader om een open interoperabiliteit van technologische samenwerking te promoten.
- Onderzoek de mogelijkheden voor interoperabiliteit tussen ICT toepassingen met openstandaarden.
- Bevorder de ontwikkeling van openstandaarden voor nieuwe ICT toepassingen en diensten, doormiddel van EU gesubsidieerde private initiatieven.

Bij voorbaat dank voor uw aandacht,

Glyn Moody said...

@Sander: great stuff - many thanks.