02 May 2009

Swine Flu in the Nude

This is what the virus really looks like:

1 atgaaggcaa tactagtagt tctgctatat acatttgcaa ccgcaaatgc agacacatta
61 tgtataggtt atcatgcgaa caattcaaca gacactgtag acacagtact agaaaagaat
121 gtaacagtaa cacactctgt taaccttcta gaagacaagc ataacgggaa actatgcaaa
181 ctaagagggg tagccccatt gcatttgggt aaatgtaaca ttgctggctg gatcctggga
241 aatccagagt gtgaatcact ctccacagca agctcatggt cctacattgt ggaaacatct
301 agttcagaca atggaacgtg ttacccagga gatttcatcg attatgagga gctaagagag
361 caattgagct cagtgtcatc atttgaaagg tttgagatat tccccaagac aagttcatgg
421 cccaatcatg actcgaacaa aggtgtaacg gcagcatgtc ctcatgctgg agcaaaaagc
481 ttctacaaaa atttaatatg gctagttaaa aaaggaaatt catacccaaa gctcagcaaa
541 tcctacatta atgataaagg gaaagaagtc ctcgtgctat ggggcattca ccatccatct
601 actagtgctg accaacaaag tctctatcag aatgcagatg catatgtttt tgtggggtca
661 tcaagataca gcaagaagtt caagccggaa atagcaataa gacccaaagt gagggatcaa
721 gaagggagaa tgaactatta ctggacacta gtagagccgg gagacaaaat aacattcgaa
781 gcaactggaa atctagtggt accgagatat gcattcgcaa tggaaagaaa tgctggatct
841 ggtattatca tttcagatac accagtccac gattgcaata caacttgtca gacacccaag
901 ggtgctataa acaccagcct cccatttcag aatatacatc cgatcacaat tggaaaatgt
961 ccaaaatatg taaaaagcac aaaattgaga ctggccacag gattgaggaa tgtcccgtct
1021 attcaatcta gaggcctatt tggggccatt gccggtttca ttgaaggggg gtggacaggg
1081 atggtagatg gatggtacgg ttatcaccat caaaatgagc aggggtcagg atatgcagcc
1141 gacctgaaga gcacacagaa tgccattgac gaaattacta acaaagtaaa ttctgttatt
1201 gaaaagatga atacacagtt cacagcagta ggtaaagagt tcaaccacct ggaaaaaaga
1261 atagagaatt taaataaaaa agttgatgat ggtttcctgg acatttggac ttacaatgcc
1321 gaactgttgg ttctattgga aaatgaaaga actttggact accacgattc aaatgtgaag
1381 aacttatatg aaaaggtaag aagccagcta aaaaacaatg ccaaggaaat tggaaacggc
1441 tgctttgaat tttaccacaa atgcgataac acgtgcatgg aaagtgtcaa aaatgggact
1501 tatgactacc caaaatactc agaggaagca aaattaaaca gagaagaaat agatggggta
1561 aaactggaat caacaaggat ttaccagatt ttggcgatct attcaactgt cgccagttca
1621 ttggtactgg tagtctccct gggggcaatc agtttctgga tgtgctctaa tgggtctcta
1681 cagtgtagaa tatgtattta a

Amazing what a few As, Cs, Gs and Ts can do.... (Via Common Knowledge.)

No comments: