02 July 2007

Catalonians of the World, Unite!

Good news: a Catalan translation of Rebel Code - Codi Rebel, no less - is hurtling towards a bookshop near you. Well, it is if you live in Catalonia. Here's the rousing peroration to keep you going until that happy day (probably a good few months off):

El GNU/Linux i els projectes de codi obert tracten del codi interior que està en les arrels de tot allò bo que tenim i que es rebel·la contra el pitjor que hi ha en nosaltres mateixos i que existirà mentre la humanitat perdure.

Brings tears to the eyes.

No comments: