20 December 2007

Norway's Beautiful Plumage...

...openness:

Regjeringa har vedteke at all informasjon på statlege nettsider skal vere tilgjengeleg i dei opne dokumentformata HTML, PDF eller ODF. Tida der offentlege dokument berre var tilgjengelege i Microsofts Word-format vil med det gå mot slutten.

I particularly liked the last sentence, which is basically a gratuitous kick where it hurts for Microsoft. (Via The Open Sourcerer.)

No comments: